گرانترین قهوه دنیا عاج سیاه

گران ترین قهوهی دنیا

آیا گران ترین قهوه دنیا از مدفوع حیوانات تهیه می شود ؟
شاید هرکسی تصور کند گران ترین قهوه دنیا متعلق به یک برند بسیار معتبر است یا بسته بندی خاصی دارد .
اما کمی که در این باره جستجو کنیم متوجه می شویم که گران ترین قهوه دنیا از مدفوع حیوانات تهیه می شود !!!
این قهوه ی گران در کشور های خاصی از جهان و توسط حیواناتی همچون راسویان و فیل تهیه می شود .

کوپی لواک

کوپی لواک یکی از این قهوه های گران است که توسط مدفوع حیوانی به نام گربه زباد از خانواده راسویان تهیه می شود .
این حیوان قهوه را خورده و هسته ی آن را دفع می کند این قهوه یکی از گران ترین قهوه های دنیا است .

گرانترین قهوه دنیا

کشت : در مناطق زیادی از کشور اندونزی که قهوه در آن کشت می شود مانند : سوماترا و جاوه این حیوان در کشت زار ها می گردد و دانه های قهوه را می خورد .
بعد از خورده شدن این دانه ها توسط این حیوان کارگران مزرعه به دنبال قهوه دانه های دفع شده می گردند و سپس دانه ها را با آب داغ و فشار بالا می شویند و بو می دهند .
هنوز کسی نمی داند که چرا این قهوه اینقدر مرغوب است . اما لواک حیوانی باهوش است که بهترین و رسیده ترین دانه ها را می خورد ، سیستم گوارش این حیوان به این صورت است که قسمت گوشتی دانه را می خورد و خود دانه قهوه را دست نخورده دفع می کند .

طعم : عوامل زیادی در طعم قهوه موثرند. کوپی لواک به هر نوع دانه ی قهوه ای که به این روش، توسط این حیوان تولید شود گفته می شود. طعم آن به گونه و ذات دانه ها، نوع دانه هایی که برای مصرف انتخاب می شوند، میزان ماندگی دانه ها و نحوه ی طبخ آن متفاوت است. توانایی این حیوان برای انتخاب بهترین دانه ها، رژیم غذایی آن، میزان سلامت حیوان و سطح استرس آن نیز در طعم و مزه ی قهوه موثر است.