کاکائوی خالص – رنگ تیره – مناسب جهت نوشیدنی های از جمله شیرکاکائو ، هات چاکلت و مصارف شیرینی پزی