قهوه دمیبرای تهیه قهوه دمی باید از فیلتر استفاده کرد که این فیلتر میتواند فلزی، کاغذی یا حتی پارچه ای باشد. آسیاب قهوه این نوع قهوه، درشت و تقریبا به اندازه شکر است البته در دستگاه های مختلف کمی ریزتر یا درشت تر میباشد.

یکی از آسانترین روشهای تهیه قهوه دمی استفاده از فرنچ پرس میباشد که اغلب صافی فلزی و از جنس استیل میباشد، زمان تهیه قهوه با فرنچ پرس حدود 5 دقیقه است.

روش دیگر جهت تهیه قهوه دمی، استفاده از دستگاه های برقی دریپ میباشد، این قهوه سازها دارای مخزن آب، مخزن نگهدارنده فیلتر و قهوه و یک قوری میباشد. فیلتر این دستگاهها میتواند فلزی و دایمی باشد و یا اینکه باید از فیلترهای کاغذی یا پارچه ای استفاده نمود.
وسیله دیگری که برای قهوه دمی مناسب است pour over است که کارایی بسیار ساده دارد و در حدود 3 دقیقه آماده سازی آن زمان میبرد. این قهوه ساز قهوه ای رقیق و شفاف تهیه مینماید و فیلتر پارچه ای یا کاغذی برای آن مناسب است.

دستگاه های دیگری همچون کمکس و سایفون نیز مناسب جهت قهوه دمی هستند که طرز کار با آنها را در همین وبسایت جستجو نمایید.

قهوه دمی نسبت به قهوه اسپرسو و قهوه ترک از غلظت پایین تری برخوردار است ، آسیاب قهوه آن درشت تر است، کافئین بیشتری دارد، زمان تهیه آن بیشتر است و به علت فشار آب پایین تر از کرمای خیلی کمتری بهره میبرد.