آدرس: میدان ولی عصر کوچه ارژنگ پاساژ پردیس طبقه 2 واحد 6 اداریایمیل: info@blackcoffee.ir

تلفن: ۸۸۴۹۷۶۴۲