آسیاب قهوهیکی از مراحل مهم در تهیه قهوه، آسیاب قهوه است . آسیاب قهوه نسبت به نوع نوشیدنی ای که می خواهیم تهیه کنیم متغییر است.

پس از آن که قهوه از مزرعه به کارخانه می رود و در آنجا رست می شود ، کمی زمان لازم است تا قهوه دی گس ((degass شود و گاز خود را از دست بدهد. پس از مرحله فوق قهوه یا به صورت دانه بسته بندی می شود و یا در کارخانه آسیاب می شود. بهترین زمان مصرف قهوه چند لحظه پس از آسیاب آن است زیرا قهوه آسیاب شده کم کم عطر و طعم خود را از دست می دهد. به این دلیل بهتر است قهوه را به صورت دانه تهیه کرده و خود آسیاب کنیم.

آسیاب قهوه درجه های مختلف دارد و هر کدام از این درجه ها برای یک نوع نوشیدنی است. قهوه ترک آسیاب قهوه ترک بسیار ریز است همچون آرد به قدری که توانایی جدا کردن پودر از نوشیدنی بعد از تهیه آن مقدور نیست به این دلیل پودر قهوه ترک با نوشیدنی خورده می شود. قهوه اسپرسو آسیاب قهوه اسپرسو از قهوه ترک کمی درشت تر است به قدری که پودر قهوه از صافی پورتافیلتر رد نشود اما نباید زیاد درشت باشد چون عصاره ی قهوه گرفته نمی شود و قهوه غلظتش را از دست می دهد.
قهوه فرانسه: آسیاب قهوه فرانسه از اسپرسو نیز درشت تر است به قدری که دانه های قهوه توسط صافی فرنچ پرس گرفته میشود.

. آسیاب قهوه در کافی شاپ ها نیز یکی از مهمترین ابزار است . تنظیم کردن آسیاب با دستگاه اسپرسو ساز برای رسیدن به یک اسپرسو ایده آل یک فرایند مهم است. میزان آسیاب در کم یا زیاد بودن غلظت و کرمای قهوه تاثیر گذار است. اما انتخاب یک آسیاب خوب و مناسب بستگی به نوع کاربری آن دارد. آسیاب های دستی خانگی نیز می توانند قهوه را آسیاب کنند. برای یک کافی شاپ یک آسیاب با توانایی آسیاب قهوه در درجه فرانسه و اسپرسو کافی است. (آسیاب صنعتی ) اما برای قهوه فروش ها آسیاب باید بتواند قهوه را در اندازه قهوه ترک آسیاب کند. یک باریستای خوب باید بتواند آسیاب خود را با دستگاه خود به خوبی ست کند.