رست دانه قهوه

فرایند رست قهوه (پخت قهوه )

پس از مرحله برداشت قهوه نوبت به این میرسد که قهوه پخته شود ( coffee roasting ) تا ما بتوانیم از آن استفاده کنیم .
مرحله رست قهوه فرایندی بسیار تخصصی است که باید توسط افراد ماهر انجام گیرد در غیر این صورت دانه قهوه خراب می گردد .
فرایند رست درجه های مختلفی دارد که هرکدام از آن ها نام های متفاوتی به خود میگیرند .

انواع رست قهوه بلک کافی

برای جلوگیری از ابهام در نوع رست آن را به ۴ گروه مختلف تقسیم میکنند تا افرادی که از آن ها استفاده میکنند دچار ابهام نشوند .
۴ دسته رست عبارتند از :

لایت ( light ) , مدیوم ( medium ) , مدیوم-دارک ( medium-dark ) , دارک ( dark )

مراحل رست قهوه :

قهوه سبز : قهوه از مزرعه به کارخانه ی رستینگ میرسد .

رست قهوه بلک کافی

خشک کردن قهوه : دانه در دمای ۱۶۵ درجه سانتی گراد قرار میگیرد . در این مرحله دانه آب خود را از دست می دهد و سایز آن کاهش می یابد .عطر ضعیفی همچون بوی نان از دانه احساس می شود .

رست قهوه بلک کافی

Cinnamon Roast : این رست یک درجه رست بسیار روشن است .
دمای این رست ۱۹۵ درجه سانتی گراد است .
مدت کوتاهی قبل از اولین ترک ، دانه رنگ قهوه ای بسیار روشن به خود می گیرد.
این قهوه دارای اسیدیته ی بالا و طعمی شبیه چای است .

رست قهوه بلک کافی

New England Roast : این رست در درجه ۲۰۵ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای متوسط روشن می باشد .
طعم دانه در این رست ترش می باشد .
دانه در مرحله پایانی اولین شکاف می باشد.

رست قهوه بلک کافی

American Roast :این رست در درجه ۲۱۰ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای روشن می باشد .
این رست در شرق آمریکا طرفدار دارد .
پایان اولین شکاف .
دانه همچنان اصلیت خود را حفظ کرده است .

رست قهوه بلک کافی

City Roast : این رست در درجه ۲۲۰ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای متوسط می باشد .
این رست در کل آمریکا به صورت مشترک استفاده می شود.
مرحله ی بعد از پایان اولین ترک .
این رست طعم خوبی دارد .

رست قهوه بلک کافی

Full City Roast : این رست در درجه ۲۲۵ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای متوسط رو به تیره می باشد .
دانه در این رست کمی روغنی است و آماده می شود برای شروع دومین ترک .

رست قهوه بلک کافی

French Roast : این رست در درجه ۲۴۰ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای تیره با بدنه براق و روغنی می باشد .
در این دانه اسیدیته
کم می باشد .
این رست برای ترکیب های اسپرسو مناسب است .

رست قهوه بلک کافی

Italian Roast (اسپرسو رست ) : این رست در درجه ۲۴۵ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای بسیار تیره با بدنه براق و روغنی می باشد .
در این رست اسیدیته تقریبا از بین رفته است .
این رست برای ترکیب های اسپرسو مناسب است .

رست قهوه بلک کافی

Spanish Roast : این رست در درجه ۲۵۰ درجه سانتی گراد است .
رنگ دانه در این رست قهوه ای فوقالعاده تیره تقریبا مشکی با بدنه بکاملا براق می باشد .

رست قهوه بلک کافی

منبع : http://www.rohebohnen.de/DIY-coffee-roasting/Coffee-roasting-grades