عربیکا و ربوستا و لیبریکا

عربیکا یا ربوستا ؟
کدام یک برای نوشیدنی قهوه بهتر است ؟
عربیکا خوشمزه تر است یا ربوستا ؟

سوال های بالا و چندین سوال دیگر بی شک ذهن هر کسی را که با دانه قهوه سر و کار دارد مشغول می کند .
گونه های قهوه از ۳ نوع درخت تهیه میشوند که نام های عربیکا ، ربوستا و لیبریکا دارند .
هرکدام از این قهوه ها در کشور های خاص و در ارتفاء های خاص و با شرایط ویژه ی خود تهیه می شوند .

Kaffeesorten

 

عربیکا

عربیکا یکی از گونه های قهوه است که در ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری می روید .
این درختد بسیار حساس تر از باقی گونه های قهوه است .
عربیکا کمی بزرگتر از ربوستا و کوچکتر از لیبریکا است .
قهوه عربیکا از طعم و عطر بیشتری نسبت به باقی گونه ها برخوردار است و طعمی ترش دارد .
عربیکا نسبت به ربوستا از کافئین کمتری برخوردار است .
عربیکا از ربوستا روغنی تر است.
قهوه عربیکا در بازار جهانی از قیمت بالاتری برخوردار است و این به دلیل حساس بودن این درخت است .

Coffee-arabica-Robusta

ربوستا

ربوستا گونه ای است که در ارتفاع پایین تر از عربیکا رشد میکند .
این گیاه در زمان های منظمی گل نمیدهد .
ربوستا کوچکتر از عربیکا و لیبریکا است .
طعم قهوه ربوستا تلخ و در نوشیدنی کرمای بیشتری نسبت به عربیکا تولید می کند .
کافئین ربوستا از عربیکا بیشتر است .

userupload_2013_10713166631399151877.0579

لیبریکا

لیبریکا گونه ای است که در غرب آفریقا و در کشور لیبریا کشت می شود .
درخت لیبریکا دارای تنه قدرتمندی است که ارتفاع آن به ۱۸ متر هم می رسد.
لیبریکا به دلیل نداشتن طعم مناسب طرفدار زیادی ندارد .